Realizace zahrad

Výsadby zeleně

  • Realizace soukromých zahrad, veřejné zeleně, firemní zeleň
  • Terénní úpravy, zpracování půdy
  • Návrh výsadby zeleně
  • Výsadba zeleně, výsev trávníku, pokládání travního koberce
  • Realizace zahradních jezírek, přírodní koupací jezírka, vodopády, potoky
  • Květinové zídky, kamenné chodníky, drobné zahradní stavby
  • Návrh a realizace závlahových systémů
  • Údržba stávající zeleně jednorázová, pravidelná, komplexní, celoroční
  • Poradenství

Jednou z hlavních činností naší firmy jsou realizace zeleně soukromé, veřejné a zeleně firem. Na přání zákazníka zhotovíme návrh výsadby zeleně s uvedením konkrétních druhů, kultivarů rostlin, dřevin vhodných pro dané stanoviště. V případě Vašeho přání vložíme do celkové kompozice drobné zahradní stavby (jezírka, zídky, skalky, odpočinková zákoutí atd.).

 

IMG_5198 2014-09-26 09.59.19 IMG_20150615_135310 IMG_20150527_093226

Realizací zeleně rozumíme všechny přípravné práce, včetně veškerých terénních úprav, zpracování půdy, odplevelení, zlepšení půdních vlastností. Dále odborné výsadby zeleně, výsevu trávníku, pokládky travního koberce, mulčování kůrou i jinými materiály, ozeleňování svahů, protierozní zajištění svahů, povýsadbovou péči. Zhotovujeme také okrasná jezírka, přírodní koupací jezírka, vodopády, potůčky, včetně dodání technologií na čistění a filtraci vody, čerpadla, fontány. Stavíme květinové zídky, pokládáme kamenné chodníky, zakládáme a budujeme skalky. Na naši práci poskytujeme záruku 24 měsíců. Spolupracujeme také s předními odborníky z oblasti projekce zeleně, rostlinolékařské péče, odborníky na výživu rostlin, mnoha českými a moravskými školkaři a renomovanými zahradníky. Realizujeme zahrady také dle již hotových projektů.

Poradíme s údržbou zeleně a s dalším ošetřováním Vašich rostlin. Zabezpečujeme celoroční komplexní údržbu zeleně soukromých zahrad, firem i veřejných prostranství, po domluvě jsme schopni zabezpečit jenom jednorázovou údržbu (převážně v předjarním období).

Odborně navrhneme i zrealizujeme závlahový systém na Vaší zahradě, firmě, či městě, obci. Spolupracujeme s firmou TORO dodávající špičkové závlahové systémy do všech oblastí (golfová hřiště, fotbalové trávníky, veřejná prostranství, soukromé zahrady).

Systémy mohou být instalovány nejčastěji podpovrchově, nebo i nad povrchem půdy. V případě zájmu vypracujeme plán takové závlahy, naceníme a zrealizujeme ho. Zabezpečujeme i trvalou údržbu závlahových systémů.

Jsme členy „Svazu školkařů České republiky“, profesního sdružení zahrnující odbornou školkařskou veřejnost.