Přejeme klidný rok 2022 , pevné zdraví a mnoho sil. Ať vám všechno kvete a roste.

PRODEJ ZAHÁJÍME 7 . ÚNORA 2022 …

Prosíme  zákazníky o respektování pravidel nezbytného nákupu, které tato nelehká doba žádá, tzn. nezbytný nákup –  za nějž  jsou považovány i zahradnické potřeby, bylinky, osiva, sadba.

Prosíme Vás o dodržování rozestupů v prodejně , dodržování hygienických pravidel. Využijte, prosíme, přednostně bezkontaktní platbu.

Přejeme všem pevné zdraví, optimismus a humor, který náš národ neopustil v žádné situaci.

Molnárovi

Molnár Ladislav Ing.- zahradnictví - netkatalog.czZahradnické služby, práce - netkatalog.cz